การประชุม คกก.สโมสรอาจารย์และข้าราชการ ครั้งที่ 1/62
วันที่ : ศุกร์ ที่ 19 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2562 เวลา 16:34:12 รูปภาพ : 7 ภาพ ชม : 38 ครั้ง
อ.ดร.ภาสกร รอดแผลง นายกสโมสรอาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสโมสรอาจารย์และข้าราชการมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 1/2562 ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ 1 ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ ซึ่งมีคณะกรรมการเข้าร่วมการประชุมกว่า 2 ใน 3 เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2562
โดยมีวาระเสนอเพื่อพิจารณา ได้แก่ การพิจารณาอนุมัติงบประมาณจัดทำเสื้อยืดสโมสรฯ / การพิจารณาการจัดโครงการศึกษาดูงานต่างประเทศ
หน้า 1

หน้า 1  
 
การประชุม คกก.บริหาร มรท. ครั้งที่ 8/62
การประชุม คกก.นโยบายวิจัยด้านปาล์ม กัญชา และพืชเสพติด
การประชุม คกก.ดำเนินงานพัฒนาพลังงานของมหาวิทยาลัย
งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค ประจำปี 2562
โครงการสานสัมพันธ์ MS Friendship มิตรภาพ
พิธีถวายเครื่องราชสักการะ รัชกาลที่ 4 เนื่องในวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2562
การประชุมสภา มรท. ครั้งที่ 9/62
การประชุม คกก.ดำเนินงานจัดสร้างหอเกียรติยศ มรท.
การประชุมจัดสรรงบประมาณผลงานด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
การประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการฯ ครั้งที่ 8/62