ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ขอเชิญชวนให้ครูได้รับการพัฒนาตนเอง เปิดรับสมัครการอบรมครูวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และคอมพิวเตอร์ ฟรี
ผู้เขียน : tukmor
เข้าชม : 135
พฤหัสบดี ที่ 8 เดือน เมษายน พ.ศ.2564


ขอเชิญชวนให้ครูได้รับการพัฒนาตนเองเปิดรับสมัครการอบรมครูวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และคอมพิวเตอร์ ฟรีสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีเปิดรับสมัครครูผู้สอนระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย (ป.4-6) และระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1-3) ในเขตพื้นที่จังหวัดลพบุรี สระบุรี และสิงห์บุรี เข้าร่วมอบรมแบบออนไลน์ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย (ฟรี) และได้รับวุฒิบัตรพัฒนาตนเอง (จำนวน 20 ชั่วโมง) ตามโครงการเพิ่มศักยภาพครูให้มีสมรรถนะของครูยุคใหม่สำหรับการเรียนรู้ศตวรรษที่ 21 หลักสูตรการจัดการเรียนการสอนฐานสมรรถนะ-    สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ รับสมัครอบรม 2 รุ่นรุ่นที่ 1 วันที่ 26 -27 เม.ย.2564 ระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลายรุ่นที่ 2 วันที่ 28-29 เม.ย.2564  ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น-    สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ รับสมัครอบรม 1 รุ่นรุ่นที่ 1 วันที่ 6-7 พ.ค.2564 ระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลายและระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น-    สาระการเรียนรู้เทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์) รับสมัครอบรม 2 รุ่นรุ่นที่ 1 วันที่ 27-28 เม.ย.2564 ระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลายและระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นรุ่นที่ 2 วันที่ 29-30 เม.ย.2564 ระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลายและระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นรับสมัครการอบรมตามกำหนดการข้างต้น และรับจำนวนจำกัดรายละเอียดเพิ่มเติมและการลงทะเบียนได้ที่เว๊บไซต์รับสมัครhttps://21century.ipst.ac.th/pages/registerDOWNLOAD

ข่าวประชาสัมพันธ์ 5 อันดับล่าสุด

      ขอเชิญชวนให้ครูได้รับการพัฒนาตนเอง เปิดรับสมัครการอบรมครูวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และคอมพิวเตอร์ ฟรี 8 / เม.ย. / 2564
      รายชื่อผู้ได้รับอนุญาตให้เข้าพักอาศัยในที่พักอาศัยของมห่วิทยาลัย 29 / มี.ค. / 2564
      ผลการคัดเลือกผู้เข้าร่วมโครงการบริการอาหารและเครื่องดื่มภยในโรงอาหารยูงทอง อาคารัตนเทพ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 22 / ธ.ค. / 2563
      รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 8 / ธ.ค. / 2563
      ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการพิจารณาคัดเลือก และกำหนดวันเวลาสถานที่ในการคัดเลือกและข้อกำหนด เงื่อนไขของผู้เข้าร่วมโครงการบริการอาหารและเครื่องดื่มภายในโรงอาหารยูงทอง อาคารรัตนเทพสตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 8 / ธ.ค. / 2563