ประกวดราคาเครื่องมือทางดิจิทัล เพื่อการฝึกอบรม สนับสนุนโดยโครงการ Erasmus+ร่วมกับมหาวิทยาลัยเครือข่าย ในประเทศไทย ประเทศเวียดนาม และกลุ่มประเทศสหภาพยุโรป