ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุ ชำรุด เสื่อมสภาพ หรือไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ ศูนย์ส่งเสริมการจัดการศึกษาตามพระบรมราโชบายบางระจัน อำเภอบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี จำนวน 318 รายการ

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุ ชำรุด เสื่อมสภาพ หรือไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ ศูนย์ส่งเสริมการจัดการศึกษาตามพระบรมราโชบายบางระจัน อำเภอบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี จำนวน 318 รายการ

ข่าวอื่นๆ