คณะมนุษยศาสตร์ฯ จัดปัจฉิมนิเทศและอบรมเตรียมความพร้อมสำหรับการทำงานให้นักศึกษา

เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2566 ณ หอประชุม 1 ผศ.เพชรรัตน์ บริสุทธิ์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิดการปัจฉิมนิเทศและเตรียมความพร้อมสำหรับการทำงานของนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2565 สำหรับการปัจฉิมนิเทศครั้งนี้จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ที่กำลังจะสำเร็จการศึกษาได้รับการพัฒนาทักษะที่จำเป็นสำหรับการเตรียมความพร้อมในการทำงานในอนาคตรวมถึงการพัฒนาบุคลิกภาพของตนและการจัดทำเรซูเม่หรือเอกสารสำหรับการแนะนำตัวสำหรับการสมัครงานในอนาคต และเพื่อเป็นการแสดงความยินดีแก่นักศึกษาที่จะสำเร็จการศึกษา

สำหรับกิจกรรมตลอดการจัดงาน ประกอบด้วย การมอบเกียรติบัตรให้แก่นักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมดีเด่น และการมอบเกียรติบัตรให้แก่คณะกรรมการบริหารนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2565 และ การบรรยาย เรื่อง เทคนิคการสัมภาษณ์งานและการเขียนเรซูเม่ โดย ผศ.ดร.ณภัทร วุฒธะพันธ์ และ อ.ดร.วศิน สุขสมบูรณ์วงศ์ จากมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม และคุณภูวดล ไชยสมบูรณ์ จากบริษัท JOBTOPGUN ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยาย

กิจกรรมอื่นๆ