รร.สาธิต มรท. จัดงานสืบสานประเพณีสงกรานต์

เมื่อวันที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2567 ณ ห้องโถง ชั้น 1 อาคารโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี อ.ดร.ภัสยกร เลาสวัสดิกุล คณบดีคณะครุสาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พร้อมด้วย อ.ดร.บุญยานุช เฉวียงหงส์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี นำคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรของคณะครุศาสตร์และโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ร่วมสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำมหาวิทยาลัย สรงน้ำพระพุทธรูป และรดน้ำขอพรคณาจารย์ผู้ใหญ่ ในกิจกรรมสืบสานประเพณีสงกรานต์ของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี สร้างความเป็นสิริมงคลให้กับบุคลากรภายในหน่วยงาน

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม นางภูมาดา  ผลนิโครธ หัวหน้างานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
หมายเลขโทรศัพท์ และ ID Line (Phone) : 0850853005 หรือที่ 0-3642-7485 ต่อ 10222 และที่ saraban@lawasri.tru.ac.th

#ประเสริฐ-ปภัส-โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีภาพ
#ประเสริฐข่าว
#กฤษณคลิปข่าว
#ภูมาดาตรวจ
#งานสื่อสารองค์กรมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
#มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีจะเป็นมหาวิทยาลัยที่เป็นเลิศด้านนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
#มหาวิทยาลัยที่ใช้นวัตกรรมต่อยอดภูมิปัญญาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
#มรท
#TRU
www.tru.ac.th

กิจกรรมอื่นๆ