คณะวิทยาศาสตร์ฯ จัดพิธีทำบุญประจำปี สืบสานวัฒนธรรมไทยประเพณีวันสงกรานต์

เมื่อวันที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2567 ณ หอประชุม 1 อ.ดร.ศตพล มุ่งค้ำกลาง คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี นำคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์และถวายภัตตาหารปิ่นโตแด่พระสงฆ์ ร่วมสรงน้ำพระพุทธรูปและรดน้ำขอพรอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี คณะผู้บริหาร อาจารย์ และบุคลากรอาวุโสของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สร้างความเป็นสิริมงคลให้กับผู้ร่วมงานในโอกาสวันสงกรานต์

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม นางภูมาดา  ผลนิโครธ หัวหน้างานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
หมายเลขโทรศัพท์ และ ID Line (Phone) : 0850853005 หรือที่ 0-3642-7485 ต่อ 10222 และที่ saraban@lawasri.tru.ac.th

#ประเสริฐภาพ/ข่าว
#กฤษณคลิปข่าว
#ภูมาดาตรวจ
#งานสื่อสารองค์กรมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
#มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีจะเป็นมหาวิทยาลัยที่เป็นเลิศด้านนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
#มหาวิทยาลัยที่ใช้นวัตกรรมต่อยอดภูมิปัญญาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
#มรท
#TRU
www.tru.ac.th

กิจกรรมอื่นๆ