มรท. ร่วมเคารพศพ พล.อ.สมพร เติมทองไชย บัณฑิตกิตติมศักดิ์ และอดีตนายกสภาสถาบันราชภัฏเทพสตรี

เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 ณ วัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหาร กรุงเทพฯ ผศ.ดร.สุธาสินี ศิริโภคาภิรมย์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา พร้อมด้วย คุณสุภารัตน์ สินสุวรรณ ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี เป็นผู้แทนมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ร่วมเคารพศพ พลเอกสมพร เติมทองไชย ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาการบริหารการศึกษา ประจำปี พ.ศ. 2549 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี และอดีตนายกสภาสถาบันราชภัฏเทพสตรี ที่ถึงแก่อนิจกรรม

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม นางภูมาดา  ผลนิโครธ หัวหน้างานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
หมายเลขโทรศัพท์ และ ID Line (Phone) : 0850853005 หรือที่ 0-3642-7485 ต่อ 10222 และที่ saraban@lawasri.tru.ac.th

#ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดีภาพ
#ประเสริฐข่าว
#กฤษณคลิปข่าว
#ภูมาดาตรวจ
#งานสื่อสารองค์กรมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
#มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีจะเป็นมหาวิทยาลัยที่เป็นเลิศด้านนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
#มหาวิทยาลัยที่ใช้นวัตกรรมต่อยอดภูมิปัญญาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
#มรท
#TRU
www.tru.ac.th

กิจกรรมอื่นๆ