มรท. ร่วมงานประเพณีแห่พระศรีอาริยเมตไตรย

เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 ณ วัดไลย์ อ.ท่าวุ้ง จ.ลพบุรี อ.ณฤทธิ์ ประจงแต่ง ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม พร้อมด้วย อ.ดร.วิเนส จันทะวงษ์ศรี รองผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม และ คุณสุชาติ อ่อนสันทัด เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สำนักศิลปะและวัฒนธรรม เป็นผู้แทนมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ร่วมพิธีเปิดงานประเพณีแห่พระศรีอาริยเมตไตรย วัดไลย์ ประจำปี พ.ศ.2567 ซึ่งจัดโดยจังหวัดลพบุรี ร่วมกับเทศบาลตำบลท่าโขลง และพุทธศาสนิกชน สำหรับงานครั้งนี้จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่ออนุรักษ์ สืบสานขนบธรรมเนียมประเพณีไทยให้คงอยู่กับชุมชน เพื่อสร้างความรักและความสามัคคีแก่คนในชุมชน ตลอดจนเพื่อส่งเสริมและประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวในชุมชนให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย และเพื่อร่วมสร้างเอกลักษณ์ประจำท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จักของบุคคลทั่วไป ซึ่งงานในครั้งนี้กำหนดจัดขึ้นเป็นระยะเวลา 5 วัน 5 คืน คือตั้งแต่วันที่ 18 - 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 โดยได้รับเกียรติจาก คุณวชิระ เกตุพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม นางภูมาดา  ผลนิโครธ หัวหน้างานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
หมายเลขโทรศัพท์ และ ID Line (Phone) : 0850853005 หรือที่ 0-3642-7485 ต่อ 10222 และที่ saraban@lawasri.tru.ac.th

#ประเสริฐภาพ/ข่าว
#กฤษณคลิปข่าว
#ภูมาดาตรวจ
#งานสื่อสารองค์กรมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
#มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีจะเป็นมหาวิทยาลัยที่เป็นเลิศด้านนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
#มหาวิทยาลัยที่ใช้นวัตกรรมต่อยอดภูมิปัญญาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
#มรท
#TRU
www.tru.ac.th

กิจกรรมอื่นๆ