มรท. ร่วมกิจกรรมเดิน วิ่ง ปั่น ธงตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ

ระหว่างวันที่ 17 - 19 มิถุนายน พ.ศ. 2567 มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ร่วมกิจกรรมเดิน วิ่ง ปั่น ธงตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 ของจังหวัดลพบุรี ร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการและพี่น้องประชาชน โดยได้รับเกียรติจาก คุณอำพล อังคภากรณ์กุล ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี

สำหรับกิจกรรมในครั้งนี้กำหนดจัดขึ้นเป็นระยะเวลา 3 วัน คือระหว่างวันที่ 17 - 19 มิถุนายน พ.ศ. 2567 โดยในวันที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2567 เวลา 12.00 20.00 น. เป็นกิจกรรมรับธงตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติฯ จากจังหวัดชัยภูมิ, กิจกรรมเดิน วิ่ง ปั่นธงตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติฯ จากที่ว่าการอำเภอลำสนธิ จ.ลพบุรี ถึงพุทธสถานลพบุรีศรีสุวรรณภูมิ ต.ห้วยโป่ง อ.โคกสำโรง จ.ลพบุรี, พิธีเจริญพระพุทธมนต์ ถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และกิจกรรมมอบถุงบุญและชุดนักเรียนเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โอกาสนี้ ผศ.ดร.พรพจน์ จุลสวัสดิ์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย และ คุณศุภศร ยินดีสุข ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา สำนักงานอธิการบดี เป็นผู้แทนมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเข้าร่วมในพิธี

วันที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2567 เวลา 10.00 - 11.00 น. เป็นกิจกรรมเดิน วิ่ง ปั่น ธงตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติฯ จากพุทธสถานลพบุรีศรีสุวรรณภูมิ ต.ห้วยโป่ง อ.โคกสำโรง จ.ลพบุรี ถึงพระนารายณ์ราชนิเวศน์ อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี โดยในเวลา 10.30 น. ผู้บริหาร บุคลากร นักศึกษา และนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี กว่า 300 คน ร่วมต้อนรับขบวนเดิน วิ่ง ปั่น ธงตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติฯ ที่ผ่านหน้ามหาวิทยาลัย หลังจากนั้นในเวลา 13.00 - 20.00 น. เป็นพิธีเฉลิมฉลองธงตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 72 พรรษา 28 กรกฎาคม 2567 ณ พระนารายณ์ราชนิเวศน์ โดยมีการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ประกอบด้วย การจัดแสดงนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ซึ่งการจัดแสดงนิทรรศการดังกล่าวอยู่ในความรับผิดชอบของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี, การฉายภาพยนตร์เฉลิมพระเกียรติเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ชาติไทย, การแสดงศิลปวัฒนธรรมจากเด็กและเยาวชน, การแสดงศิลปวัฒนธรรมจากกลุ่มชาติพันธุ์ และการแสดงโขนเรื่องรามเกียรติ์ ตอนพระรามราชสุริยวงศ์ โอกาสนี้ ผศ.ศศิวิมล สุทธิสาร รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและพัฒนาท้องถิ่น พร้อมด้วย อ.ณฤทธิ์ ประจงแต่ง ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม บุคลากร นักศึกษา และนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเข้าร่วมพิธีด้วย

ส่วนในวันที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2567 เวลา 08.00 - 11.00 น. เป็นพิธีส่งมอบธงตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติฯ ให้แก่จังหวัดสิงห์บุรี จากพระนารายณ์ราชนิเวศน์ อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี ถึงเทวาลัยพระพรหม ต.ม่วงหมู่ อ.เมืองสิงห์บุรี จ.สิงห์บุรี โอกาสนี้ ผศ.ศศิวิมล สุทธิสาร รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและพัฒนาท้องถิ่น พร้อมด้วยบุคลากร ให้เกียรติเข้าร่วมในพิธี

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม นางภูมาดา  ผลนิโครธ นักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งหัวหน้างานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
หมายเลขโทรศัพท์ และ ID Line (Phone) : 0850853005 หรือที่ 0-3642-7485 ต่อ 10222 และที่ saraban@lawasri.tru.ac.th

#ประเสริฐ-ณัฐวุฒิ-ธนดล-คณะอนุกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์กิจกรรมเดินวิ่งปั่นธงตราสัญลักษณ์เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯภาพ
#ประเสริฐข่าว
#กฤษณคลิปข่าว
#ภูมาดาตรวจ
#งานสื่อสารองค์กรมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
#มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีจะเป็นมหาวิทยาลัยที่เป็นเลิศด้านนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
#มหาวิทยาลัยที่ใช้นวัตกรรมต่อยอดภูมิปัญญาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
#มรท
#TRU
www.tru.ac.th

กิจกรรมอื่นๆ