มรท. จัดประชุมวางแผนเส้นทางเดิน-วิ่ง งานรวมใจใส่เสื้อเหลือง เดิน - วิ่ง เฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา

เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2567 ณ ห้องประชุม ชั้น 6 อาคารสำนักงานอธิการบดี ผศ.ศศิวิมล สุทธิสาร รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมการจัดงานเดิน-วิ่ง เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 72 พรรษา "รวมใจใส่เสื้อเหลือง เดิน - วิ่ง เฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา" ร่วมกับผู้บริหาร บุคลากร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อหารือร่วมกันในการวางแผนการจัดเส้นทางเดิน-วิ่ง โดยงานรวมใจใส่เสื้อเหลือง เดิน - วิ่ง เฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ 72 พรรษา กำหนดจัดขึ้นในวันที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2567 ระยะทาง 7.2 กิโลเมตร สามารถสมัครเข้าร่วมกิจกรรมโดยการสแกนคิวอาร์โค้ดหน้าเว็บไซต์มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี และที่เพจเฟสบุ๊คมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ซึ่งผู้เข้าร่วมกิจกรรมไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม นางภูมาดา  ผลนิโครธ นักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งหัวหน้างานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
หมายเลขโทรศัพท์ และ ID Line (Phone) : 0850853005 หรือที่ 0-3642-7485 ต่อ 10222 และที่ saraban@lawasri.tru.ac.th

#ประเสริฐภาพ/ข่าว
#กฤษณคลิปข่าว
#ภูมาดาตรวจ
#งานสื่อสารองค์กรมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
#มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีจะเป็นมหาวิทยาลัยที่เป็นเลิศด้านนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
#มหาวิทยาลัยที่ใช้นวัตกรรมต่อยอดภูมิปัญญาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
#มรท
#TRU
www.tru.ac.th

กิจกรรมอื่นๆ