วิธีการขอต่อเวลาราชการ และการยื่นแสดงความจำนงขอต่อเวลาราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

วิธีการขอต่อเวลาราชการ และการยื่นแสดงความจำนงขอต่อเวลาราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

ข่าวอื่นๆ