ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการพิจารณาคัดเลือก และกำหนดวันเวลาสถานที่ในการคัดเลือกและข้อกำหนด เงื่อนไขของผู้เข้าร่วมโครงการบริการอาหารและเครื่องดื่มภายในโรงอาหารยูงทอง อาคารรัตนเทพสตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการพิจารณาคัดเลือก และกำหนดวันเวลาสถานที่ในการคัดเลือกและข้อกำหนด เงื่อนไขของผู้เข้าร่วมโครงการบริการอาหารและเครื่องดื่มภายในโรงอาหารยูงทอง  อาคารรัตนเทพสตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

ข่าวอื่นๆ