ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการเทคโนโลยีซ่อมบำรุงอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในบ้าน จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการเทคโนโลยีซ่อมบำรุงอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในบ้าน จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ข่าวอื่นๆ