ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดอุปกรณ์วัดทางไฟฟ้าพื้นฐาน จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดอุปกรณ์วัดทางไฟฟ้าพื้นฐาน จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ข่าวอื่นๆ