ประกวดราคาซื้อโปรแกรมฝึกภาษาเพื่อเตรียมความพร้อมสู่อาชีพ จำนวน 1,500 licenses ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกวดราคาซื้อโปรแกรมฝึกภาษาเพื่อเตรียมความพร้อมสู่อาชีพ จำนวน 1,500 licenses ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ข่าวอื่นๆ