ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องประชุมชั้นที่ 3 อาคาร 80 ปี จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องประชุมชั้นที่ 3 อาคาร 80 ปี จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ข่าวอื่นๆ