ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดเครื่องสกัดสารมูลค่าสูงจากเศษเหลือทิ้งทางการเกษตร จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดเครื่องสกัดสารมูลค่าสูงจากเศษเหลือทิ้งทางการเกษตร จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ข่าวอื่นๆ