ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ตู้ดูดควันสารเคมีพร้อมชุดกำจัดไอระเหย จำนวน 2 ตู้ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ตู้ดูดควันสารเคมีพร้อมชุดกำจัดไอระเหย จำนวน 2 ตู้ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ข่าวอื่นๆ