ประกวดราคาซื้อชุดครุภัณฑ์ห้องดูภาพยนตร์เพื่อการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ จำนวน 1 ห้อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกวดราคาซื้อชุดครุภัณฑ์ห้องดูภาพยนตร์เพื่อการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ จำนวน 1 ห้อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ข่าวอื่นๆ