ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงทาสีอาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงทาสีอาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ข่าวอื่นๆ