ประกวดราคาจ้างตัดเครื่องแบบชุดพิธีการนักศึกษา จำนวน 1,500 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกวดราคาจ้างตัดเครื่องแบบชุดพิธีการนักศึกษา จำนวน 1,500 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ข่าวอื่นๆ