รุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการวัดทดสอบ สายอากาศ และสายส่ง จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

รุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการวัดทดสอบ สายอากาศ และสายส่ง จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ข่าวอื่นๆ