ครุภัณฑ์ชุดเรียนรู้การตรวจวัดโครงข่ายสายไฟเบอร์ออฟติค FTT-x จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ครุภัณฑ์ชุดเรียนรู้การตรวจวัดโครงข่ายสายไฟเบอร์ออฟติค FTT-x จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ข่าวอื่นๆ