ประกวดราคาจ้างพนักงานรักษาความปลอดภัยและจราจร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกวดราคาจ้างพนักงานรักษาความปลอดภัยและจราจร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ข่าวอื่นๆ