รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมิน ครั้งที่ ๑ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมิน และระเบียบเกี่ยวกับการประเมินเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมิน ครั้งที่ ๑ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมิน และระเบียบเกี่ยวกับการประเมินเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ข่าวอื่นๆ