ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาทำความสะอาดอาคาร และจัดสถานที่ดูแลบริเวณ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาทำความสะอาดอาคาร และจัดสถานที่ดูแลบริเวณ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ข่าวอื่นๆ