รับสมัครคัดเลือกพนักงานราชการเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สายสนับสนุน สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

รับสมัครคัดเลือกพนักงานราชการเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สายสนับสนุน สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

ข่าวอื่นๆ