อธิการบดีให้กำลังใจบุคลากร มรภ.เทพสตรี รับการฉีดวัคซีนโรคโควิด-19 กว่า 100 คน พร้อมขอบคุณบุคลากรทางการแพทย์

เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2564 ณ หน่วยบริการฉีดวัคซีน COVID-19 โรงพยาบาลพระนารายณ์มหาราช ภายในศูนย์การค้าโรบินสันไลฟ์สไตล์ สาขาลพบุรี ผศ.จินตนา เวชมี อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พร้อมด้วยคุณวันเพ็ญ เต๊ะขันหมาก ผู้อำนวยการกองกลาง เป็นผู้แทนสำนักงานอธิการบดี และคุณภูมาดา ผลนิโครธ หัวหน้างานประชาสัมพันธ์ ตัวแทนจิตอาสามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี โครงการจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ “มีแล้วแบ่งปัน” เดินทางมาให้กำลังใจคณาจารย์และบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ที่เข้ารับการฉีดวัคซีนโรคโควิด-19 จำนวนกว่า 90 คน พร้อมกันนี้ คุณวันเพ็ญ เต๊ะขันหมาก ผู้อำนวยการกองกลาง, ศูนย์ส่งเสริมการจัดการศึกษาตามพระบรมราโชบาย อ.บางระจัน จ.สิงห์บุรี, คุณวาสนา วงษ์สังข์ และงานประชาสัมพันธ์ ได้นำอาหารกล่อง ขนม และน้ำดื่ม สมทบในโครงการ “มีแล้วแบ่งปัน” เพื่อขอบคุณบุคลากรทางการแพทย์ 

กิจกรรมอื่นๆ