บ.กิฟมีไฟว์ โซลูชั่น จำกัด เข้านำเสนออุปกรณ์ประหยัดค่าไฟสำหรับเครื่องปรับอากาศ

เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2564 ณ ห้องประชุม ชั้น 6 อาคารสำนักงานอธิการบดี ผศ.ดร.เฉลิมชัย หาญกล้า รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พร้อมด้วยคณะกรรมการสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี และบุคลากรผู้เกี่ยวข้อง ร่วมให้การต้อนรับ คุณอนุพงษ์ อ่ำรัศมี จาก บริษัท กิฟมีไฟว์ โซลูชั่น จำกัด และคณะ ในโอกาสเข้านำเสนออุปกรณ์ประหยัดค่าไฟสำหรับเครื่องปรับอากาศภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เพื่อหารือร่วมกันในการพิจารณาประเด็นการประหยัดค่าไฟสำหรับเครื่องปรับอากาศ และเงื่อนไขในการดำเนินการ

กิจกรรมอื่นๆ