กรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่พ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ COVID-19 ภายในมหาวิทยาลัย

เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2564 ผศ.จินตนา เวชมี อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พร้อมด้วย ผู้บริหารและบุคลากร ร่วมให้การต้อนรับ คุณปิติ เลิศวิริยะประภา คณะที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ทีมงานจากกรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และสำนักงานเทศบาลเมืองเขาสามยอด ในโอกาสลงพื้นที่ให้บริการพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ภายในอาคารและบริเวณพื้นที่ต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ตามโครงการรณรงค์พ่นน้ำยาฆ่าเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ในสถานศึกษา ของกรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ่งได้รับการประสานงานจากสำนักงานเทศบาลเมืองเขาสามยอด สำหรับการพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อไวรัสโคโรนาในครั้งนี้จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาในสถานศึกษาของจังหวัดลพบุรี

กิจกรรมอื่นๆ