มรท.ระดมทำความสะอาดพื้นที่อาคารคณะมนุษยศาสตร์ฯ

เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ได้จัดระดมทีมแม่บ้านเข้าทำความสะอาดในพื้นที่จุดเสี่ยงสัมผัสผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 บริเวณภายนอกและภายในอาคารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่คณาจารย์ บุคลากร นักเรียน นักศึกษา และประชาชน ในการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ภายหลังทราบข่าว สสจ.ลพบุรี ประกาศ timeline ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ลำดับที่ 451 เป็นบุคลากรในสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

กิจกรรมอื่นๆ