มรท. โดยศูนย์ภาษา และคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมกับ UiTM ประเทศมาเลเซีย และ UNTAN ประเทศอินโดนีเซีย เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน E-Sport Tournament (Triangle Varsity Challenge)

มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี โดยศูนย์ภาษาและคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมกับ มหาวิทยาลัย Universiti Teknologi Mara Kedah Branch (UiTM) ประเทศมาเลเซีย และ มหาวิทยาลัย Universitas Tanjungpura (UNTAN) ประเทศอินโดนีเซีย เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน E-Sport Tournament (Triangle Varsity Challenge)
สำหรับการแข่งขัน E-sport Tournament Triangle Varsity Challenge ในครั้งนี้จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมให้นักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีได้ร่วมขับเคลื่อนกิจกรรมของนักศึกษาภายในกลุ่มประเทศอาเซียน ได้แสดงความรู้ความสามารถ ความสมัครสมานสามัคคี รวมถึงการคิดวิเคราะห์แผนในการเล่น เพื่อให้บรรลุเป้าหมายในการแข่งขัน โดยโครงการ E-sport Tournament Triangle Varsity Challenge แบ่งการแข่งขันออกเป็น 3 เกม ได้แก่ เกม PUBG มี Universiti Teknologi Mara Kedah Branch (UiTM) ประเทศมาเลเซีย เป็นเจ้าภาพ และจัดการแข่งขันในวันที่ 2 และ 3 กรกฎาคม 2564 / เกม Mobile Legends มี Universitas Tanjungpura (UNTAN) ประเทศอินโดนีเซีย เป็นเจ้าภาพ และจะจัดการแข่งขันในวันที่ 17 และ 18 กรกฎาคม 2564 และ เกม ROV มี ศูนย์ภาษา ร่วมกับคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เป็นเจ้าภาพ และจะจัดการแข่งขันในวันที่ 29 และ 30 กรกฎาคม 2564
โดยเมื่อวันที่ 2 กรกฎาคมที่ผ่านมา รศ.ดร.รัชดาภรณ์ อมรชีวิน คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ และ อ.ดร.สมชาย  วัชรปัญญาวงศ์ ผู้อำนวยการศูนย์ภาษา เป็นผู้แทนจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดการแข่งขัน Mobile E-sports เกม PUBG ซึ่งเกมนี้มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีส่งนักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขัน จำนวน 4 ทีม ได้แก่ ทีม Onlyfans, ทีมงานฉุกเฉิน, ทีม SW E-Sport และ ทีม De Tae Hueng Gaming ภายหลังจบการแข่งขัน E-sports เกม PUBG เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2564 นักศึกษาทีม Onlyfans ได้ลำดับที่ 5 / ทีมงานฉุกเฉิน ได้ลำดับที่ 7 / ทีม SW E-Sport ได้ลำดับที่ 13 และ ทีม De Tae Hueng Gaming ได้ลำดับที่ 15 จากจำนวนผู้เข้าร่วมการแข่งขันทั้งสิ้น 16 ทีม
สำหรับกีฬา E-sports เป็นการแข่งขันเกมผ่านทางคอมพิวเตอร์ โทรศัพท์มือถือ หรือเครื่องเล่นเกม มีทั้งการแข่งขันแบบบุคคลและแบบทีม มีการแบ่งระดับการแข่งขันเป็น 3 ระดับ คือ ระดับมือสมัครเล่น ระดับกึ่งอาชีพ  และระดับมืออาชีพ ซึ่งการกีฬาแห่งประเทศไทยได้มีมติเห็นชอบให้ E-sport เป็นชนิดกีฬาที่สามารถจดทะเบียนจัดตั้งสมาคมกีฬาในประเทศไทยได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย นอกจากนี้ E-sports ยังได้รับการบรรจุเข้าเป็นกีฬาทางการในการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ปี 2019 อีกด้วย

กิจกรรมอื่นๆ