รองอธิการบดีฝ่ายบริหารฯ ให้กำลังใจบุคลากร มรภ.เทพสตรี รับการฉีดวัคซีนโรคโควิด-19 เข็ม 2

เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2564 ณ หน่วยบริการฉีดวัคซีน COVID-19 โรงพยาบาลพระนารายณ์มหาราช ภายในศูนย์การค้าโรบินสันไลฟ์สไตล์ สาขาลพบุรี ผศ.ดร.เฉลิมชัย หาญกล้า รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เดินทางมาให้กำลังใจคณาจารย์และบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ที่เข้ารับการฉีดวัคซีนโรคโควิด-19 เข็มที่ 2 จำนวน 96 คน โดยวัคซีนที่ฉีดคือซิโนแวค ทั้งนี้คณาจารย์และบุคลากรที่ได้รับการฉีดวัคซีนแล้วยังคงต้องรักษาสุขภาพ สวมหน้ากากอนามัย และป้องกันตนเอง เพื่อร่วมสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ในระดับสถานศึกษา ชุมชน ท้องถิ่นต่อไป

กิจกรรมอื่นๆ