มรท. บันทึกเทปโทรทัศน์ถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2564 ณ สำนักประชาสัมพันธ์ เขต 8 จ.กาญจนบุรี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี โดย ผศ.จินตนา เวชมี อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี นำผู้แทนผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี บันทึกเทปโทรทัศน์ถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา 69 พรรษา วันที่ 28 กรกฎาคม 2564 โอกาสนี้ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ได้ร่วมลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ในครั้งนี้ด้วย

กิจกรรมอื่นๆ