รร.สาธิต มรท. จัดกิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา

เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2564 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จัดกิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา สำหรับกิจกรรมนี้จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ให้ผู้แทนผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาฝึกสอนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ที่เข้าร่วมกิจกรรมนี้ ได้ร่วมกันถวายเทียนจำนำพรรษา และเครื่องอัฐบริขาร เพื่อถวายเป็นพุทธบูชาแด่พระภิกษุสงฆ์ เนื่องในโอกาสประเพณีวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปี 2564
โดยเมื่อเวลา 09.00 น. อ.ดร.บุญยานุช เฉวียงหงส์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี นำผู้แทนผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาฝึกสอนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ร่วมถวายเทียนจำนำพรรษาและเครื่องอัฐบริขารแด่พระภิกษุสงฆ์ที่จำพรรษาอยู่ ณ วัดคลองสายบัว
และเมื่อเวลา 13.00 น. อ.สุเมธ เปียศิริ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี นำคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาฝึกสอนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ร่วมถวายเทียนจำนำพรรษาและเครื่องอัฐบริขารแด่พระภิกษุสงฆ์ที่จำพรรษาอยู่ ณ วัดศรีสุทธาวาส 

กิจกรรมอื่นๆ