สำนักวิทยบริการฯ จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2564 ณ ห้องเทพสตรีนิทัศน์ ชั้น 2 อาคารบรรณราชนครินทร์ อ.ไชยพล กลิ่นจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี นำผู้แทนผู้บริหาร และบุคลากรสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมเปิดกรวยกระทงดอกไม้ เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และพิธีลงนามถวายพระพร เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา 69 พรรษา วันที่ 28 กรกฎาคม 2564 โอกาสนี้ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศได้จัดให้มีนิทรรศการแสดงพระราชประวัติและพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ซึ่งผู้สนใจสามารถเข้าชมนิทรรศการได้ตั้งแต่วันที่ 19 - 31 กรกฎาคม 2564

กิจกรรมอื่นๆ