มรท. บันทึกเทปโทรทัศน์ถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง

เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2564  สำนักประชาสัมพันธ์ เขต 8 .กาญจนบุรี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี โดยผศ.ดร.เฉลิมชัย หาญกล้า รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีนำผู้แทนผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี บันทึกเทปโทรทัศน์ถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา 89 พรรษา วันที่ 12 สิงหาคม 2564

กิจกรรมอื่นๆ