มรท.จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง

เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2564 ณ บริเวณโถงชั้น 1 อาคารรัตนเทพสตรี ผศ.จินตนา เวชมี อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี นำคณะผู้บริหาร ผู้แทนคณาจารย์ และบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และพิธีลงนามถวายพระพร เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา 89 พรรษา วันที่ 12 สิงหาคม 2564 เพื่อแสดงออกซึ่งความจงรักภักดี และถวายราชสดุดี ซึ่งจัดโดยกองพัฒนานักศึกษา สำนักงานอธิการบดี

กิจกรรมอื่นๆ