บุคลากร มรภ.เทพสตรี เข้ารับการฉีดวัคซีนโรคโควิด-19 จำนวน 76 คน

เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2564 ณ หน่วยบริการฉีดวัคซีน COVID-19 โรงพยาบาลพระนารายณ์มหาราช ภายในศูนย์การค้าโรบินสันไลฟ์สไตล์ สาขาลพบุรี และที่โรงพยาบาลมะเร็งลพบุรี คณาจารย์และบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เข้ารับการฉีดวัคซีนโรคโควิด-19 จำนวน 76 คน โดยเข้ารับการฉีดวัคซีนภายในศูนย์การค้าโรบินสันไลฟ์สไตล์ จำนวน 26 คน และเข้ารับการฉีดวัคซีนที่โรงพยาบาลมะเร็งลพบุรี จำนวน 50 คน โดยวัคซีนที่ฉีดเป็นแบบวัคซีนไขว้ ซิโนแวค-แอสตร้าเซนเนก้า ทั้งนี้มหาวิทยาลัยฯ ต้องขอขอบพระคุณจังหวัดลพบุรี สำงักงานศึกษาธิการ จ.ลพบุรี โรงเรียนบรรจงรัตน์ และ อ.ดร.ศตพล มุ่งค้ำกลาง อาจารย์ประจำในสังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ผู้ประสานงานเป็นอย่างสูง โดยคณาจารย์และบุคลากรที่ได้รับการฉีดวัคซีนแล้วยังคงต้องรักษาสุขภาพ สวมหน้ากากอนามัย และป้องกันตนเอง เพื่อร่วมสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ในระดับสถานศึกษา ชุมชน ท้องถิ่นต่อไป

กิจกรรมอื่นๆ