บุคลากร มรภ.เทพสตรี เข้ารับการฉีดวัคซีนโรคโควิด-19 จำนวน 70 คน

เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2564 ณ หน่วยบริการฉีดวัคซีน COVID-19 โรงพยาบาลพระนารายณ์มหาราช ภายในศูนย์การค้าโรบินสันไลฟ์สไตล์ สาขาลพบุรี และที่ห้างสรรพสินค้าเทสโก้โลตัส สาขาลพบุรี คณาจารย์และบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เข้ารับการฉีดวัคซีนโรคโควิด-19 จำนวน 70 คน ซึ่งวัคซีนที่ฉีดเป็นแบบวัคซีนไขว้ ซิโนแวค-แอสตร้าเซนเนก้า โดยมีบุคลากรทางการแพทย์ของโรงพยาบาลพระนารายณ์มหาราชเป็นผู้ให้บริการฉีดวัคซีน ทั้งนี้มหาวิทยาลัยฯ ต้องขอขอบพระคุณจังหวัดลพบุรี สำนักงานศึกษาธิการ จ.ลพบุรี และสำนักงานสาธารณสุข จ.ลพบุรี เป็นอย่างสูง โดยคณาจารย์และบุคลากรที่ได้รับการฉีดวัคซีนแล้วยังคงต้องรักษาสุขภาพ สวมหน้ากากอนามัย และป้องกันตนเอง เพื่อร่วมสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ในระดับสถานศึกษา ชุมชน ท้องถิ่นต่อไป

กิจกรรมอื่นๆ