มรท.รับมอบถุงปันสุขและเครื่องไทยธรรมจากสมาคมศิษย์เก่า มรท.

เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2564 ณ ห้องประชุมสำนักงานสภามหาวิทยาลัย ชั้น 6 อาคารสำนักงานอธิการบดี ผศ.จินตนา เวชมี อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้การต้อนรับ คุณอุดม ชัยชนะพานิช นายกสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี และคณะกรรมการสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ในโอกาสเข้ามอบถุงปันสุข จำนวน 20 ชุด และเครื่องไทยธรรมสำหรับพระสงฆ์ จำนวน 9 ชุด โดยถุงปันสุขนี้มหาวิทยาลัยจะได้นำไปมอบเพื่อช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ผู้ติดเชื้อโควิด-19 และสำหรับเครื่องไทยธรรมจะนำไปถวายแด่พระภิกษุสงฆ์ในการทำบุญวันสถาปนามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครบรอบ 101 ปี ในวันที่ 21 กันยายน 2564

กิจกรรมอื่นๆ