บุคลากร มรภ.เทพสตรี เข้ารับการฉีดวัคซีนโรคโควิด-19 จำนวน 131 คน

เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2564 ณ หน่วยบริการฉีดวัคซีน COVID-19 โรงพยาบาลพระนารายณ์มหาราชภายในศูนย์การค้าโรบินสันไลฟ์สไตล์ สาขาลพบุรี คณาจารย์และบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พนักงานในบริษัททำความสะอาดและบริษัทรักษาความปลอดภัยที่ปฏิบัติงานอยู่ในมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี รวมถึงผู้นำนักศึกษาและนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ เข้ารับการฉีดวัคซีนโรคโควิด-19 จำนวน 131 คน ซึ่งวัคซีนที่ฉีดเป็นแบบวัคซีนไขว้ เข็ม 1 ซิโนแวค เข็ม 2 แอสตร้าเซนเนก้า โดยมีบุคลากรทางการแพทย์ของโรงพยาบาลพระนารายณ์มหาราชเป็นผู้ให้บริการฉีดวัคซีน ทั้งนี้มหาวิทยาลัยฯ ต้องขอขอบพระคุณจังหวัดลพบุรี สำนักงานศึกษาธิการ จ.ลพบุรี และสำนักงานสาธารณสุข จ.ลพบุรีเป็นอย่างสูง โดยคณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา ที่ได้รับการฉีดวัคซีนแล้วยังคงต้องรักษาสุขภาพสวมหน้ากากอนามัย และป้องกันตนเอง เพื่อร่วมสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ในระดับสถานศึกษา ชุมชน ท้องถิ่นต่อไป

กิจกรรมอื่นๆ