มรท.มอบถุงปันสุขให้ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจาก Covid-19

เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี นำโดย ผศ.ดร.เฉลิมชัย หาญกล้า รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและกิจการนักศึกษา พร้อมด้วยบุคลากรกองพัฒนานักศึกษา และนักศึกษาวิศวกรสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ลงพื้นที่ชุมชนสระมโนราห์ ชุมชนวัดโคกหม้อ และชุมชนวัดอัมพวัน อ.เมือง จ.ลพบุรี มอบถุงปันสุขที่ได้รับมอบจาก พล.อ.ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี เพื่อนำไปช่วยเหลือ และบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

กิจกรรมอื่นๆ