มรท.จัดพิธีวันพระราชทานธงชาติไทย

เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2564 ณ บริเวณเสาธงมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ผศ.จินตนา เวชมี อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี นำคณะผู้บริหาร ผู้แทนคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ร่วมพิธีเชิญธงชาติไทย และร้องเพลงชาติไทย เนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย ประจำปี 2564 เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 6) ที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้มีธงชาติไทย หรือ ธงไตรรงค์ เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2460

กิจกรรมอื่นๆ