พิธีมอบอุปกรณ์การเรียนการสอนทางไกลให้แก่โรงเรียนโครงการกองทุนการศึกษาจังหวัดลพบุรี

เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2564 ณ บริเวณห้องโถง ชั้น 1 อาคารรัตนเทพสตรี ผศ.จินตนา เวชมี อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พร้อมด้วยผู้แทนจากสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี ร่วมให้การต้อนรับผู้แทนจากกลุ่มบริษัทแซนด์แอนด์ซอยล์ ในโอกาสมอบอุปกรณ์การเรียนการสอนทางไกล อาทิ แทปเล็ต เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก เครื่องปริ้นเตอร์ จอมอนิเตอร์ และโทรศัพท์มือถือ เพื่อนำไปมอบให้แก่โรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษาของจังหวัดลพบุรีสำหรับใช้ในการจัดการเรียนการสอนเป็นลำดับต่อไป

 

 

กิจกรรมอื่นๆ