คณะวิทยาศาสตร์ฯ จัดพิธีทำบุญและถวายผ้าป่า

เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2564 ณ บริเวณด้านหน้าห้องสำนักงานคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อาคาร 3 ผศ.ดร.กัณตพัฒน์ กิตติอัชวาลย์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีทำบุญและถวายผ้าป่าของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำหรับกิจกรรมนี้จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความเป็นสิริมงคลให้แก่ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาที่เข้าร่วมพิธี และร่วมทำบุญทอดผ้าป่าเพื่อบำรุงพระพุทธศาสนา โดยมียอดบริจาคจากการทอดผ้าป่าครั้งนี้ จำนวน 3,716 บาท

กิจกรรมอื่นๆ