รร.สาธิต มรท. จัดตรวจ ATK คณาจารย์ บุคลากร และสุ่มตรวจนักเรียนหาเชื้อโควิด-19 เพื่อสร้างความมั่นใจรับเปิดเทอม

เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2564 ณ บริเวณโถงชั้น 1 อาคาร 15 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ผศ.ดร.บุญยานุช เฉวียงหงส์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี นำคณาจารย์ และบุคลากรโรงเรียนสาธิตฯ จำนวน 55 คน เข้ารับการตรวจคัดกรองหาเชื้อโรคโควิด-19 ด้วยวิธี Antigen Test Kit (ATK) พร้อมกันนี้ได้ดำเนินการสุ่มตรวจนักเรียนจำนวนกว่า 300 คน เพื่อตรวจหาเชื้อโรคโควิด-19 ด้วย สำหรับการตรวจคัดกรองครั้งนี้จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความปลอดภัยและสร้างความมั่นใจให้กับคณาจารย์ บุคลากร ผู้ปกครอง และนักเรียนโรงเรียนสาธิตฯ ในการเตรียมความพร้อมรับการเปิดภาคเรียนในวันที่ 7 ธันวาคม 2564 โดยได้รับความอนุเคราะห์บุคลากรทางการแพทย์จากโรงพยาบาลพระนารายณ์มหาราชในการเป็นผู้ตรวจคัดกรอง ทั้งนี้ในวันเปิดภาคเรียนโรงเรียนสาธิตฯ จะจัดให้มีการตรวจคัดกรองเชื้อโรคโควิด-19 กับนักเรียนทั้งหมดอีกครั้ง

กิจกรรมอื่นๆ