มรท.จัดพิธีวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ รัชกาลที่ 9 วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ

เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2564 ณ บริเวณห้องโถง ชั้น 1 อาคารรัตนเทพสตรี ผศ.จินตนา  เวชมี อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี นำคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะ พิธีกล่าวน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณฯ และพิธีถวายบังคม เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2564 ซึ่งจัดโดยกองพัฒนานักศึกษา สำนักงานอธิการบดี 
ภายหลังเสร็จสิ้นพิธีได้มีการจัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ในการทำความสะอาดพื้นที่บริเวณมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี และบริเวณพื้นที่ใกล้เคียง เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลในโอกาสนี้ด้วย
สำหรับกิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมที่ทุกสถาบันการศึกษา และทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้จัดขึ้นพร้อมกันทั่วประเทศ เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

กิจกรรมอื่นๆ