ผู้บริหาร มรท.ร่วมงานอายุวัฒนมงคลหลวงพ่ออลงกต

เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2564 ณ สนามฟุตบอลใจฟ้า อคาเดมี ผศ.จินตนา เวชมี อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พร้อมด้วย ผศ.ดร.เฉลิมชัย หาญกล้า รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและกิจการนักศึกษา และคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ร่วมถวายมาลัยดอกไม้และปัจจัย แด่ พระราชวิสุทธิประชานาถ เจ้าอาวาสวัดพระบาทน้ำพุ เนื่องในโอกาสงานฉลองอายุวัฒนมงคล 68 ปี 

กิจกรรมอื่นๆ